Nyelvtanfolyam Budapest
Nyelvi lecke 1:

If + az ige jelen idejű kijelentő módban álló alakja + alany + az ige jelen idejű kijelentő módban (!) álló alakja
Használata:
a)    Természeti törvények kifejezésére
If you freeze water it turns to ice. (Ha a vizet megfagyasztod, jéggé válik.)
b)    Valamely személyek) szokásos reagálásának kifejezésére
If Mother says "No", Father says "Yes". (Ha Anya "nem"~t mond, Apa rendszerint "igen" -t mond.)

2.    Ún. "ál" feltételes mondatok, amelyekben az "if' kötőszó .since' (= mivel) vagy seeing that (= tekintve, hogy) kötőszókkal, illetve kötőszókként használt melléknévi igenévvel helyettesíthető. If/Seeing that she doesn't like cooking, why does she do it? (Ha/Ha egyszer/Tekintve, hogy nem szeret főzni, miért teszi?)

Az ilyen típusú "ál" feltételes mondat nemcsak mind az " if" -es mellékmondatban, mind a főmondatban tartalmazhat kijelenté módban álló jelen idejű igét, hanem mind a főmondatban, mind az " if" ~s mellékmondatban tartalmazhat kijelentő módban álló múlt idejű igét is.
Mellékmondat
Főmondat

If + az ige múlt idejű kijelentő módban álló alakja +alany + az ige múlt idejű kijelentő módban álló alakja

If/Seeing that he knew you had enough money, why didn't ask you to send him some more? (Ha/Ha egyszer/Tekintve, hogy tudta, hogy van elég pénzed, miért nem kért meg, hogy küldj még neki?)

3.    A főmondatban II. típusú feltétel, a mellékmondatban III. tipusu feltétel
    would + "to" nélküli főnévi igenév     + if + befejezett múlt idő
    (= II. típusú feltétel)     (= III. típusú feltétel)

l' d be a happy bachelor now, if you had married someone else. (Most boldog legényember lennék, ha máshoz mentél volna feleségül.) 

Loan modifications Guru - Loan modifications

Angol nyelvtanfolyam főoldalra